Handiworks ( solo show )

ZONA SZTUKI AKTUALNEJ  Akademia Sztuki
21 April-6 June 2015

link exhibition